Logga: Marco Smedberg

 

head_neutral.jpghead-nyhetsbrev_juni_22.jpg

Juni 2022

Högtflygande planer

Framöver kommer Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek och jag att fördjupa vårt samarbete, bland annat med flera nya resor. I vår första gemensamma nysatsning åker vi till Kreta i februari 2023 och lyfter blicken. Där kulminerade nämligen de tyska luftlandsättningsoperationerna under andra världskriget i maj 1941. Anfallet var avslutningen på tyskarnas erövring av Grekland och första gången ett större mål erövrades enbart av luftlandsättningsförband.

Över Kreta hade tyskarna luftherravälde medan Royal Navy behärskade farvattnen. Ön försvarades av sammanlagt 40 000 britter, greker, nyzeeländare och australiensare under befäl av nyzeeländaren generallöjtnant Bernard Freyberg. Han var mer orolig för en landstigning än en luftlandsättning trots att britterna tack vare Ultra kunde läsa kodade tyska meddelanden och Freyberg hade tillgång till dessa som klart angav tyskarnas dispositioner. Denna felsyn påverkade försvaret negativt. Dessutom led de allierade förbanden brist på tyngre vapen, utrustning och radioapparater.

Anfallet inleddes med en veckas förbekämpning från luften. Anfallsstyrkan utgjordes av generallöjtnant Kurt Students XI. luftburna kår i vilken 7. luftburna divisionen och 5. bergsjägardivisionen ingick. Den senare saknade fallskärmsutbildning utan avsågs flygas in som förstärkning. Sammanlagt uppgick kåren till 22 000 man. Dessutom disponerades 150 Stuka, 280 bomb-, 180 jakt-, 500 transport- och 80 glidflygplan.

Den 20 maj fällde tyskarna sin första våg av om 3 000 fallskärmssoldater över det viktigaste flygfältet vid Maleme. En andra och tredje våg fälldes sedan över två mindre flygfält längre österut. De tyska fallskärmsjägarna hoppade i det närmaste rakt över försvararna. Trots stora förluster och några allierade motanfall lyckades de hålla några mindre brohuvuden. Avgörande för hela slaget var att den nyzeeländske bataljonschefen vid Maleme samma kväll övergav en viktig höjd. Han förstod inte tyskarnas svåra läge, saknade samband med högre chef och överdrev de egna svårigheterna. Under natten besatte tyskarna den nu oförsvarade höjden. Samtidigt skingrade brittiska örlogsfartyg en mindre tysk konvoj med tyngre utrustning på väg mot Kreta.

Nästa dag skickade en orolig Student ett flygplan till Maleme för att klara ut läget. Trots beskjutning lyckades piloten landa och få en lägesrapport av de försvarande fallskärmssoldaterna. Student satsade omgående allt på ett kort och beordrade att alla tillgängliga förband skulle sättas in mot Maleme. Bergsjägare landade i glidflygplan och lyckades driva undan försvaret så att ytterligare förstärkningar sedan kunde flygas in med transportflygplan. Därmed ansåg Freyberg ytterligare försvar meningslöst och gav order om reträtt. Den brittiska Medelhavsflottan gjorde en uppoffrande insats och lyckades evakuera 17 000 man. Fartygen saknade flygskydd och utsattes för intensiva tyska flyganfall. Förlusterna blev svåra, tre kyssare, sex jagare och cirka 2 000 sjömän, dessutom skadades 15 ytterligare örlogsfartyg. Amiral Andrew Cunningham försvarade insatsen med ”det tar flottan tre år att bygga ett fartyg men det tar trehundra år att återskapa vårt anseende, vi fortsätter att evakuera”. Markstyrkorna förlorade 5 500 man döda och sårade. Dessutom tog tyskarna drygt 11 000 krigsfångar.

Men även tyskarnas förluster var svåra. De förlorade nära 6 000 döda och sårade samt 150 transportflygplan. I själva verket var det en tysk pyhrrusseger. På grund av de stora förlusterna tvekade Hitler inför ytterligare insatser och den planerade luftlandsättningen på Malta genomfördes aldrig. Fortsättningsvis användes Students fallskärmsjägare som infanteri. I stället blev det de allierade som senare än tyskarna men i mycket större skala utvecklade konceptet med luftlandsättningar.

Väl mött på Kreta nästa år! Läs mer här

Med önskan om en glad midsommar och en fortsatt skön sommar!

Marco Smedberg

Fotot visar minnesmärket vid Tavronitis, Kreta.

 

 

 

 

Marco Smedberg

NACKARPS GÅRD AB 
268 68 Röstånga 

info@marcosmedberg.se

0708 - 93 14 39

Om Marco Smedberg
Exklusiva resor till militärhistoriskt viktiga och exotiska områden.

Marco Smedberg Histora drivs av makarna Marco och Anita Smedberg. marcosmedberg.se presenterar Marco Smedbergs böcker, krönikor och föredrag, men även Marco Smedberg Historia – unika militärhistoriska resor i samarbete med SMB, Mejtresor och Historiska Resor. 

 

 

Missa inte
I samarbete med tidskriften Militär Historia presenterar vi såväl äldre som nya krönikor som Marco skrivit eller skriver för tidningen.