Logga: Marco Smedberg

Öppen föreläsning på Bian i Eslöv 31 maj 18-21

sön, 2018-05-27 12:14

Välkommen till Bian i Eslöv 31 maj 18-21

Marco Smedberg föreläser om beredskapens historia, militära hot i vår omvärld och om Eslöv och totalförsvaret

Krisberedskapsveckan är en nationell kampanj vars syfte är att öka kunskapen om hur människor kan bli påverkade av och förbereda sig för samhällskriser och höjd beredskap, ytterst krig. Eslövs kommun uppmärksammar veckan brett. Bland annat bjuds allmänheten in till en öppen föreläsning på Bian i Eslöv torsdagen den 31 maj kl. 18 med militärhistoriker Marco Smedberg.

När Sovjetunionen kollapsade 1991 inledde Sverige en dramatisk omstrukturering av sin Försvarsmakt. Vårt invasionsförsvar monterades ner och ersattes av ett insatsförsvars som opererade i fjärran oroshärdar som Afghanistan. Östersjön förvandlades till ett fredligt innanhav omgivet av NATO-stater samtidigt som Ryssland brottades med stora ekonomiska problem och en krigsmakt i sönderfall. Sammantaget bedömdes därför det militära hotet mot Sverige vara närmast obefintligt.

Själv hade jag slutat som aktiv officer 1991 för att därefter som krigsplacerad reservofficer bevittna den formliga lavin av förändringar som det nya säkerhetspolitiska läget innebar för Försvarsmakten. Allt ändrades, lades ner och försvann. Till sist fanns i princip ingenting kvar av det gamla invasionsförsvaret eller av den civila planeringen och beredskapen för ”Om kriget kommer” som den gamla informationsbroschyren hette.

Det kändes som om hela Försvarsmakten, inklusive mig, hade hamnat på ett museum. Förvånad och smått förbryllad lyssnade jag på forna kollegers berättelser om vad de ”gjorde nu” och insåg att om det var något som var ”mossigt” så var det mina kunskaper och erfarenheter. Till sist hade till och med mina uniformspersedlar i min tjänstetidsutrustning från tidigt 1990-tal mer eller mindre ”utgått”.

Men under de 27 år som gått sedan jag slutade har Putin agerat med militär makt utanför Ryssland. Det har i sin tur lett till att Sveriges riksdag nu har höjt Försvarsmaktens anslag, börjat ”återbesätta” Gotland och beslutat att civilförsvaret skall återuppstå. Denna utveckling innebär också att de kunskaper och erfarenheter vi officerare hade för 30 år sedan åter blivit aktuella. Nu efterfrågas plötsligen kunskaper om hur det var förr.

Detta gäller även för civilförsvaret som nu skall byggas upp igen. Tidigare planerade varje kommun hur man skulle informera och skydda sina invånare. Det fanns planer för lednings och samband, hur man skulle inkvartera invånare från andra kommuner eller evakuera de egna invånarna.

Till min glädje kan nu före detta aktiva officerare som jag åter göra nytta. Ett exempel på detta är att Eslövs kommun under #krisberedskapsveckan, torsdagen den 31 maj bjuder in allmänheten till Eslövs biograf mellan klockan 18.00 och 21.00 för att lyssna på när jag skall göra mitt bästa för att förklara Eslövs roll i ett större sammanhang av civila och militära kriser med rubrikerna: Svensk beredskapshistoria, Militära hot i vår omvärld och sist, men inte minst – Eslöv i centrum!

Alla är varmt välkomna!

Marco Smedberg

Marco Smedberg

NACKARPS GÅRD AB 
268 68 Röstånga 

info@marcosmedberg.se

0435 - 910 06
0708 - 93 14 39

Om Marco Smedberg
Exklusiva resor till militärhistoriskt viktiga och exotiska områden.

Marco Smedberg Histora drivs av makarna Marco och Anita Smedberg. www.marcosmedberg.se presenterar Marco Smedbergs böcker, krönikor och föredrag, men även Marco Smedberg Historia – unika militärhistoriska resor i samarbete med SMB, Mejtresor och Historiska Resor. 

 

 

Missa inte
I samarbete med tidskriften Militär Historia presenterar vi såväl äldre som nya krönikor som Marco skrivit eller skriver för tidningen.