Logga: Marco Smedberg

I höst kommer en ny bok!

tis, 2016-07-19 11:35

Istället för att resa till eller läsa om den militära historien kan man försöka använda den för att inspirera de som arbetar med civil ledning. Detta håller jag sedan en tid på med och resultatet är tänkt att bli en ny bok Att leda i svåra lägen. Medförfattare är generalmajor Karlis Neretnieks som tidigare var rektor för Försvarshögskolan.

Ledning handlar om att samordna mänskligt agerande och resurser i komplexa och dynamiska situationer. Vi försöker belysa detta med 25 olika korta militärhistoriska exempel indelat i olika nivåer och i stabstjänst med olika aspekter på strukturell ledningsproblematik, chefsutveckling, beslutsfattning, målstyrning, disciplin- och personalfrågor samt arbetsrutiner.

Bland exemplen syns Napoleons armékårer, Rommel som ung stridsgruppchef 1917, de amerikanska generalerna Clark och Lucas tillkortakommanden under landstigningen vid Anzio i Italien, Görings misslyckade ledning av Luftwaffe, Montgomerys agerande vid Arnhem 1944, israeliskt övermod och flexibilitet i Sinai och på Golan 1973, brittiskt stabsarbete under Falklandskriget 1982 och hur en svensk plutonchef byggde upp sin trupps stridsvärde inför och under en insats i Afghanistan 2011.

Dessa exempel analyseras i sin tur av sammanlagt 16 meriterade civila svenska chefer och ledare från olika branscher och nivåer inom dessa. De är valda för att åstadkomma en bred och intressant spridning. Bland andra intervjuas Mikael Odenberg, generaldirektör Svenska kraftnät, tidigare försvarsminister, Cecilia Skingsley, vice riksbankschef och Jonas Hafström som var ambassadör i Bangkok när Tsunamin inträffade 2004. De intervjuade vittnar om hur personligen omsatt exemplens lärdomar i egen arbetslivserfarenhet.

”Lärdomarna” kan sedan omsättas i de utmaningar som dagens chefer, i olika branscher och på olika nivåer, ofta ställs inför. Det handlar om när det är svårt att fatta beslut, när dessa får allvarliga konsekvenser, när långsiktig planering och kortsiktig verksamhet genomförs samtidigt och när man är beroende av att chefer vågar och klarar av att ta ansvar. På detta sätt vill vi kombinera delar av den militära historien med civila slutsatser och på så sätt skapa en syntes.

För närvarande pågår slutspurten med att genomföra de sista intervjuerna. Efter sommaren börjar vi den roliga processen med att göra om manus till en riktig bok. I en inte allt för avlägsen framtid hoppas vi sedan att kunna erbjuda föreläsningar och seminarier grundat på denna nya bok. 

Marco Smedberg

NACKARPS GÅRD AB 
268 68 Röstånga 

info@marcosmedberg.se

0708 - 93 14 39

Om Marco Smedberg
Exklusiva resor till militärhistoriskt viktiga och exotiska områden.

Marco Smedberg Histora drivs av makarna Marco och Anita Smedberg. marcosmedberg.se presenterar Marco Smedbergs böcker, krönikor och föredrag, men även Marco Smedberg Historia – unika militärhistoriska resor i samarbete med SMB, Mejtresor och Historiska Resor. 

 

 

Missa inte
I samarbete med tidskriften Militär Historia presenterar vi såväl äldre som nya krönikor som Marco skrivit eller skriver för tidningen.